El dissabte dia 27 de maig, en el marc de la #setmananatura, vam fer un cens simultani d'aus nocturnes a la Serra de Llaberia. Els canvis en els usos del sòl, amb una pèrdua d'espais oberts i un augment significatiu de la massa forestal, afecten directament sobre la...