Seguiment de fauna al Montsant

Sovint, gran part del turisme que visita el Parc Natural per gaudir de l’espai i practicar alguna de les activitats més habituals com són el cicloturisme, el senderisme, apropar-se al riu o practicar l’escalada, no són conscients que aquests mateixos espais, on desenvolupen les seves activitats lúdiques, són emprats habitualment per altres espècies en diferents  moments del dia. Aquest desconeixement fa que, de vegades, no s’atorgui la importància necessària a la seva cura, imprescindible per a la seva conservació i la de la fauna que hi habita.

L’objectiu principal d’aquest projecte és conèixer la interacció entre el turisme i la fauna en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Montsant a través del foto-trampeig. Aquest tipus d’eina permet identificar i observar la fauna present en diversos indrets amb atractius turístics diferents. Els resultats obtinguts en l’estudi ens permeten assolir els següents objectius:

  • Identificar i inventariar la fauna present en diversos indrets del Parc Natural
  • Avaluar la interacció i la compatibilitat de les activitats turístiques que es desenvolupen al Parc i la fauna present en aquest.
  • Fer difusió dels resultats obtinguts per posar-hi en valor la fauna i sensibilitzar sobre l’ús compartit d’espais entre fauna i població.