Projectes

Bats i vinyes

Donades les característiques excepcionals  de la comarca del Priorat, i tenint en compte la diagnosi pionera de la biodiversitat present a les vinyes realitzada pel Museu de Granollers entre 2013 i 2014,  i publicada en La prestigiosa revista Agriculture, Ecosystems and Enviroment, que constata que el Priorat, per la seva mediterraneïtat i baixa densitat de zones urbanes, és i ha de seguir sent un gran reservori de biodiversitat en mosaic de vinyes i espais naturals, entenem que la comarca reuneix les millors condicions per afavorir  la conservació de les comunitats de quiròpters mitjançant una senzilla metodologia, centrada en dues actuacions principals: l’adequació d’estructures ja existents i la instal·lació de caixes niu.

Abans d’emprendre un arranjament d’aquest tipus cal tenir en compte quins entorns ofereixen les millors condicions per als ratpenats, si existeixen poblacions properes conegudes o si hi ha d’altres refugis (naturals o artificials) en un radi de pocs quilòmetres al voltant d’on es vol fer l’actuació. Per aquest motiu  aquest projecte consta de dues fases.

La primera fase consisteix en un estudi previ de les condicions ambientals i poblacionals que, en funció dels resultats obtinguts, donarà pas a una segona fase per establir mesures més concretes i adaptades a cada situació.