L’Associació

L’Associació Taxus és una entitat sense afany de lucre que neix l’any 2017 a la província de Tarragona, amb l’objectiu de fomentar l’estudi i la conservació de la natura que ens envolta mitjançant la custodia del territori, la sensibilització social, l’educació ambiental i el coneixement del medi natural.

Integrada per un equip multidisciplinar, amb una gran vocació naturalista i experiència en projectes relacionats amb la conservació del medi natural i l’educació i sensibilització ambientals, des de Taxus entenem una conservació compatible amb la implicació activa de la gent del territori, fet imprescindible per a garantir una gestió sostenible a llarg termini. Conèixer per valorar i conservar.

Els nostres objectius prioritaris són:

Treballar per la conservació i millora d'hàbitats i espècies

Dinamitzar el territori amb accions de gestió que fomentin un paisatge equilibrat

Incrementar la sensibilització de la població vers la natura

Fomentar el voluntariat ambiental